Литературный сайт
для ценителей творчества
Литпричал - cтихи и проза

Словенские летописные записи от Радбара
­Въ лЪто 6321 поiдохъ Бурiсъвалдъ а Гардъмундъ а кънязь Полянъскiй аже оу КiевЪ МЪзiславъ на Эгiну iже оттокъ въ ЪзЪрЪ ГърЪчьскъмъ А пълънъ мъногая чадь iмааша А хърамы хрЪстiянъскыя разъграбiштЪ а поточi…
Въ лЪто 6325 оумЪрлъ ярълъ Улофъ iже Ульвъ А онъ же суть вЪлiй конунгъ Нуръманъ а супостатъ Русi
Въ лЪто 6328 поiдохъ Бурiсъвалдъ а Гардъмундъ къ АмастрiдЪ аже въ ГърЪцЪх А мъногоЪ зъло оучiнi А ГърЪцi въ пълънъ iмааше а въ Хълмъгардъ а въ Кiевъ прiведоша А зънатъны дЪятЪлi есьтЪ же…
Въ лЪто 6330 поiдЪ Бурiсъвалдъ а чада Ъго Гаръмундъ а Радъмундъ съ дружiнамi кърЪпъкъ а съ воi от Чюдi от Водi а от МЪрi а Русiчi въбъръзЪ на Нуръманъна Гунулъфа А вънiдi въ Сiгъвiетунъ А мъногая зъла сiмъ Нуръманамъ сътъворi А трiе насады пожьгоша а лодii мъногы оутоплЪ от СловЪнъ а РусiчЪ…
Въ лЪто 6332 въдругые поiдЪ Бурiсъвалдъ на Нуръманъ на Гунулъфа А жены а чада руськыя iзъ пълъна възъвратi
Въ лЪто же 6339 поiдутъ НуръманЪ на Бурiсъвалда А едъва не оубi Ъго А гънъзнутi онъ от сь Нуръманъ на Куманi на ръцЪ аже суть въ БяръмЪ А тамо оумрЪ въбъръзЪ
Въ лЪто 6341 оумЪрлъ кънязь Бурiсъвалдъ отЪнь Гардъмундъвъ а Радъмундъвъ А гърЪбiщЪ Ъго есьтЪ на Бяръмахъ аже на отокЪ на Куманi ръцЪ
А осташася на Русi СловЪнъской чада Ъго къняжьЪ Гардъмундъ а Радъмундъ а роды iхъ на Русi СловЪнъской А се прозъвашася СЪмiя ГардъмундовЪ понЪжЪ суть кънязь старЪйшiй оу СловЪнЪхъ а послЪдънь А на Русi наречЪнъ яко Гостомыслъ
В год 813-й пошли (поiдохъ) Бурисвальд (Буривой) и Гардмунд (Гостомысл) и князь Полянский Мезислав (сын Воеслава, отец Дира), который княжит в Киеве (кънязь Полянъскiй аже оу КiевЪ), на Эгину, остров в море Греческом (на Эгiну iже оттокъ въ ЪзЪрЪ ГърЪчьскъмъ), и в плен много народа забрали (пълънъ мъногая чадь iмааша), и храмы христианские разграбили и разорили (разъграбiштЪ а поточi) (в другом месте БИ говорится: В год 813-й пошел Мезислав с Бурисвальдом, князем словен ирмерских, с полками и в ладьях на остров Эгину, что в Греческом море, и великое зло они сотворили, и храмы, и дворы разграбили, и богатство большое с острова забрали)
В год 817-й умер ярл (ярълъ) Улоф, он же Ульв, великий конунг норманнов (онъ же суть вЪлiй конунгъ Нуръманъ) и враг (супостатъ) Руси…
В год 820-й пошли Бурисвальд (Буривой) и Гардмунд (Гостомысл) к Амастриде, что в Греции (ныне город Амасра, Турция), и много зла учинили (мъногоЪ зъло оучiнi), и греков в плен взяли (а ГърЪцi въ пълънъ iмааше), и в Хольмгард и в Киев их привели (прiведоша), так как они знатные мастера и умелые работники (а зънатъны дЪятЪлi есьтЪ же) (в другом месте БИ говорится: В год 820-й пошел впервые Бурисвальд на Амастриду и много зла сотворил грекам, и в плен многих молодых женщин с детьми забрали, и привели их в Киев и в Хольмгард с добром и со слугами их).
В год 822-й пошли Бурисвальд (Буривой) и дети (чада) его Гардмунд (Гостомысл) и Радмунд (Родомысл) с сильными дружинами (съ дружiнамi кърЪпъкъ) и с воинами из чуди и води, и мери, и русичей (съ воi от Чюдi от Водi а от МЪрi а Русiчi) быстро (въбъръзЪ) на норманнов (на Нуръманъ), на Гунульфа (сына Улофа), и много зла им сделали (мъногая зъла сiмъ Нуръманамъ сътъворi), и вошли (вънiдi) в Сигтуну (древняя столица Швеции), и сожгли три насада (трiе насады пожьгоша), и много лодок утопили словяни и русичи (а лодii мъногы оутоплЪ от СловЪнъ а РусiчЪ)…
В год 824-й опять (въдругые) пошел (поiдЪ) Бурисвальд на норманнов, на Гунульфа, и женщин, и детей русских (жены а чада руськыя) вернул из плена (iзъ пълъна възъвратi)
В год 831-й пошли (поiдутъ) норманны на Бурисвальда и чуть не убили (едъва не оубi) его, и он успел спастись (Пск. гоньзнуть, сов. избежать, избавиться, ускользнуть) от этих норманнов на реке Kyмани, что в Биармии (на Куманi на ръцЪ аже суть въ БяръмЪ - ныне река Кюми-йоки в Финляндии), и там вскоре умер (оумрЪ въбъръзЪ)…
В год 833-й умер (оумЪрлъ) князь Бурисвальд, отец (отЪнь) Гостомысла и Радомысла, и могила (гърЪбiщЪ) его есть в Биармии, что на острове на реке Кумани (на Бяръмахъ аже на отокЪ на Куманi ръцЪ - Биармия - ныне Карелия и южная Финляндия).
И остались (осташася) на Руси Словенской дети (чада) его, князья (къняжьЪ) Гостомысл (Гардъмундъ) и Радомысл (Радъмундъ), и их семьи (роды iхъ на Русi СловЪнъской), и назвалась эта (а се прозъвашася) (семья) семьей Гостомысла (СЪмiя ГардъмундовЪ), потому (понЪжЪ) что он старейший князь в Словенах (суть кънязь старЪйшiй оу СловЪнЪхъ) и последний (послЪдънь). А на Руси наречен как Гостомысл (А на Русi наречЪнъ яко Гостомыслъ)Словенские летописные записи от Радбара
https://web.archive.org/web/20170720000608/http://...
О пришествии словенских племен на Север
https://web.archive.org/web/20170720000608/http://...
Что есть Русь? Хранит ли ее Господь? И когда придет ее конец?
https://web.archive.org/web/20160430155728/http://...
Будинский изборник IX-XIV вв.: Арамейская Библия и Аскольдова летопись: (текст, перевод, комментарии, статьи). Под общей редакцией академика Ю.К. Бегунова. Санкт-Петербург. Из-во Искусство России, 2013. 550с.
https://web.archive.org/web/20170720000608/http://...
­Мне нравится:
0

Рубрика произведения: Поэзия ~ Авторская песня
Количество отзывов: 0
Количество сообщений: 0
Количество просмотров: 16
Свидетельство о публикации: №1221109486728
@ Copyright: Игорь Бабанов, 09.11.2022г.

Отзывы

Добавить сообщение можно после авторизации или регистрации

Есть вопросы?
Мы всегда рады помочь! Напишите нам, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!

1