Литературный сайт
для ценителей творчества
Литпричал - cтихи и проза

­­Словенские летописные записи от Радбара


­­­Словенские летописные записи от Радбара


Въ лЪто 6257 родiся БъранислЪйфъ iже наречЪнъ Бъранълiвъ суть съварахъ Рагнъвалдъвъ
Въ лЪто 6260 поiдЪ Астрiдъ за ярла Нурманъ iже сущi въ СiгъвiетунЪ
Въ лЪто 6262 поiдЪ Сiгурдъ а Фърiандръ iже Фъруянъ къ варязЪмъ нуръманъмъ а сь дружiною къмЪтi по Словутiчю въ пределы чюжiя на СЪркъландъ
Въ лЪто 6264 прiiдутъ къ РандъвЪру чьловЪкi нЪкiя iже възъратiся от СЪркъланда а речЪ кънязю яко съконъча мъногы варязi нуръманЪ а СловЪнЪ а iныя воi а сыны РандъвЪровЪ погiбоша от тоугi ПЪръсiянъской аже суща въ сь земълЪ А погърЪбоша iхъ оу гърада БЪръдаа А плачь а пЪчаль вЪлiя бысть въ СловЪнЪхъ А поча кънязъ РандъвЪръ а съ матi iхъ слезiтI а сътЪнатi по сынамъ своя
Въ лЪто 6276 родiся Бурiсъвалдъ iже въ чадi наречЪнъ яко Буревоi а съварахъ же БъранiслЪйфъвъ а вънучЪ РандъвЪръвъ А вЪльмi тяжькъ а кърЪпъкъ въ пълотi своя яко вълатъвъ а вълъсатъ ако аръкудЪй
Въ лЪто 6279 поiдЪ Рагнъвалдъ а съ БъранiслЪйфъмъ на Нуръманъ а от АлдъгьЪ iзъгънаша iхъ А забърону възъжьдЪ на межЪхъ а съ коустодiемы вЪсi а ловiцы а лодii а насады от Нуръманъ бъдЪтi
Въ лЪто 6290 пояша Бурiсъвалдъ съловЪнъку от Бярьмы аръхонтовЪ дъщЪрь А бяша Ъмоу пятЪнадесятЪ лЪта Бо отрокъ есi Аць суть моужь
Въ лЪто 6291 оумЪрлъ кънязь РандъвЪръ А гърЪбiще Ъго на ЛадожьЪ до дънЪсь
В год 749-й родился Бранислейф, или Бранлив, первенец Рагнвальда.
В год 752-й Астрид вышла замуж (поiдЪ) за ярла норманнов из Сигтуна (древняя столица Швеции).
В год 754-й Сигурд с Фриандром, он же Фруян к варягам-нурманам (къ варязЪмъ нуръманъмъ), с дружиной воинов (сь дружiною къмЪтi) пошли (поiдЪ) по Днепру (по Словутiчю) в края чужие (въ пределы чюжiя), на Кавказ (на СЪркъландъ - Саркеланд).
В год 756-й пришли (прiiдутъ) к Рандверу некие люди (чьловЪкi нЪкiя), которые вернулись с Кавказа (възъратiся от СЪркъланда), и рассказали (речЪ) князю, как многие варяги-норманны и словены, и другие воины, и сыны Рандвера погибли (съконъча) от болезни персидской (от тоугi ПЪръсiянъской), которая господствует в той земле (аже суща въ сь земълЪ), и похоронили (погърЪбоша) их около города Бардаа (Бердаа — арабское наименование города Барда, бывшей столицы государства Кавказская Албания, расположенного в междуречье Куры и Аракса на территории современного Азербайджана. Походы на Бердаа подробно упоминаются восточными авторами. Упоминаются в БИ: в 756 или 760 (убиты Сигурд Ринг и Фруян); 797 (убиты варяги-ругены Гудмунд и Ингвар); 927 (убит Олег II от хазарского Арона)), и скорбь и печаль овладела словенами (плачь а пЪчаль вЪлiя бысть въ СловЪнЪхъ), и отцы и матери (поча кънязъ РандъвЪръ а съ матi) оплакивали своих сыновей (слезiтI а сътЪнатi по сынамъ своя).
В год 768-й родился (родiся) Бурисвальд, которого в народе звали Буривой (iже въ чадi наречЪнъ яко Буревоi), первенец Бранислейфа и внук Рандвера, и был он могуч, силен и волосат, как медведь (вЪльмi тяжькъ а кърЪпъкъ въ пълотi своя яко вълатъвъ а вълъсатъ ако аръкудЪй)…
В год 771-й пошел (поiдЪ) Рагнвальд с Бранислейфом на норманнов и от Ладоги изгнали их (от АлдъгьЪ iзъгънаша iхъ) и заставы создали на границе (забърону възъжьдЪ на межЪхъ), чтобы охранять (съ коустодiемы) и селения, и снасти, и лодки, и ладьи (вЪсi а ловiцы а лодii а насады) от норманнов (от Нуръманъ бъдЪтi )…
В год 782-й женился (пояша) Бурисвальд на словенке из Биармии (от Бярьмы – Биармия – ныне Карелия и юг Финляндии), дочери старейшины, и хотя было ему пятнадцать лет (бяша Ъмоу пятЪнадесятЪ лЪта), но этот мальчик был уже мужчиной (Бо отрокъ есi Аць суть моужь)…
В год 783-й умер (оумЪрлъ) князь Рандвер, и могила (гърЪбiще) его есть на Ладоге до сих пор (на ЛадожьЪ до дънЪсь)...
Словенские летописные записи от Радбара
https://web.archive.org/web/20170720000608/http://...
О пришествии словенских племен на Север
https://web.archive.org/web/20170720000608/http://...
Что есть Русь? Хранит ли ее Господь? И когда придет ее конец?
https://web.archive.org/web/20160430155728/http://...
Будинский изборник IX-XIV вв.: Арамейская Библия и Аскольдова летопись: (текст, перевод, комментарии, статьи). Под общей редакцией академика Ю.К. Бегунова. Санкт-Петербург. Из-во Искусство России, 2013. 550с.
https://web.archive.org/web/20170720000608/http://...Мне нравится:
1

Рубрика произведения: Поэзия ~ Авторская песня
Количество отзывов: 0
Количество сообщений: 0
Количество просмотров: 7
Свидетельство о публикации: №1221106486377
@ Copyright: Игорь Бабанов, 06.11.2022г.

Отзывы

Добавить сообщение можно после авторизации или регистрации

Есть вопросы?
Мы всегда рады помочь! Напишите нам, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!

1