Cyberczegewara


Cyberczegewara
Cyberczegewara. Cybernetyczny fight rock*

                             do polskiej programistki Joanny Rutkowskiej,
                             specjalistki w dziedzinie zabezpieczeń komputerowych,
                             twórczyni systemów operacyjnych bazujących na jądrze
                             Linux «Qubes» i «Qubes 2» (na bazie pakietów Fedory),
                             realizujących ideę srogiej izolacji aplikacji i składników
                             OS z wykorzystaniem systemu wirtualizacji Xen.
                             Więcej na ten temat zobacz artykuły i materiały:
                             https://pl.wikipedia.org/wiki/Joanna_Rutkowska
                             http://di.com.pl/news/33682,0,Superbezpieczny_system_Qubes_OS.html
                             http://osnews.pl/polski-super-bezpieczny-system-operacyjny-qubes-os/
                             http://www.linux-magazine.com/Online/Features/Qubes-OS
                             http://en.wikipedia.org/wiki/Qubes_OS


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gdzieś ulicami brnie portalu
Swobodny, wolny cyberczłek,
Brnie między elektrycznych rzek
Cybernetycznego hallu,
I załaduje w każdy blog
Cybernetyczny nasz fight rock!

Cybernetyczny nasz fight rock!!!

Dziś «Anonymous»** jest przy modzie,
Co walczy z hydrą zła bez snu,
Wojując z krzywdą kodem GNU***,
I do każdego z nas przychodzi
Przez długi internetu krąg
Cybernetyczny nasz fight rock!

Cybernetyczny nasz fight rock!!!

Niech nowy Cyberczegewara****
Odrzuci słońce starych pryzm,
Stwarzając cy...ber...kom...mu...nizm
Informacyjnym ciosem darmo!
Niech żyje pośród słów jak szok
Cybernetyczny nasz fight rock!

Cybernetyczny nasz fight rock!!!

~~~~~~~~~~~~

z wdzięcznością Walenty Walewski

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

* «fight» — z angielskiego w znaczeniu «walka», «bojka».

** «Anonymous» — globalna, zdecentralizowana grupa aktywistów
internetowych. Więcej na ten temat zobacz na stronie Wikipedii:
https://en.wikipedia.org/wiki/Anonymous_(group)

*** «kod GNU» — kod uniksopodobnego systemu operacyjnego.
GNU — rekurencyjny akronim od angielskich słów GNU′s Not Unix.
Więcej na ten temat zobacz w Wikipedii: http://pl.wikipedia.org/wiki/GNU

**** «Cyberczegewara» — epitet dla ideowego, otwarcie działającego
bojownika za swobodę, sprawiedliwość i humanizm w sieci internetowej,
budującego cyberpułapki dla ujawnienia wszystkiego negatywnego
i ujemnego w sieci internetowej czasami ze szkodą dla własnej reputacji.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

см. также мой текст и на русском языке:

Киберчегевара. Кибернетический файт-рок*

                             польскому программисту Йоанне Рутковской посвящается,
                             специалисту в области компьютерной безопасности,
                             создателю самых безопасных операционных систем,
                             базирующихся на ядре Linux, Qubes и Qubes 2
                             (на основе пакетной базы Fedora), реализующих
                             идею жесткой изоляции приложений и компонентов
                             ОС с использованием системы виртуализации Xen.
                             Более подробно об этом смотрите в статьях и материалах:
                             https://ru.wikipedia.org/wiki/Рутковская,_Йоанна
                             http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=34732
                             http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=40687
                             http://www.linux-magazine.com/Online/Features/Qubes-OS
                             http://en.wikipedia.org/wiki/Qubes_OS


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Идет по улицам портала
Свободный киберчеловек,
Бежит меж электронных рек
Кибернетического зала,
И загружает в каждый блог
Кибернетический файт-рок!

Кибернетический файт-рок!!!

Сегодня «Анонимус»** в моде, —
Ведет с магнатами войну,
Сражаясь с ними кодом GNU***,
И в каждый браузер заходит
Меж сетевых путей-дорог
Кибернетический файт-рок!

Кибернетический файт-рок!!!

Пусть новый Киберчегевара****
Отклонит солнце старых призм,
Рождая ки...бер...ком...му...низм
В сети путем информ-удара!
Да будет славен между строк
Кибернетический файт-рок!

Кибернетический файт-рок!!!

~~~~~~~~~~~~

с благодарностью Валентин Валевский

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

* «файт» — от английского «fight», что означает «борьба», «бой».
По поводу кибернетического файт-рока. Мною разработана только
концепция направления в музыке, реализовать же ее может буквально
любой, кто серьезно занимается музыкой и разбирается в программировании.

** «Анонимус» — «современная свободно организованная группа
хактививстов». Более подробно см. в Википедии:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Анонимус

*** «код GNU» — код свободной Unix-подобной операционной системы.
GNU — рекрусивный акроним от английского выражения GNU′s Not Unix.
Более подробно см. в Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU

**** «Киберчегевара» — эпитет для идейного, открыто действующего
борца за свободу, справедливость и человечность в интернет-сети,
устраивающего кибер-ловушки для обличения всего негативного и
отрицательного в интернет-сети порою в ущерб собственной репутации.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

на рисунке представлен боевой плакат «CHE guevara»
художника Twistedmaya, см. следующий веб-источник:
http://ipic.su/img/img7/fs/Che_Guevara_1551492237.jpg

© Copyright: Валентин Валевский, 2014, Стихи.ру
Свидетельство о публикации №114101105428Мне нравится:
0

Рубрика произведения: Поэзия ~ Стихи на иностранных языках
Ключевые слова: Валентин Валевский, Walenty Walewski, Cyberczegewara. Cybernetyczny fight roc,
Количество рецензий: 0
Количество просмотров: 63
Опубликовано: 03.04.2021 в 18:05Есть вопросы?
Мы всегда рады помочь! Напишите нам, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
1