Заочная полемика с духовником Патриарха Кирилла Илией Ноздриным


Заочная полемика с духовником Патриарха Кирилла Илией Ноздриным
Диалог в инете
По поводу священников

Игорь Храмов Тесёлкин ответил Нине

Нина Агафоноваответила Игорю
06:22
На вас священники нападают? И как часто и каким числом?11:08
Они в основном натравливают прихожан и властные структуры. Как те батюшки, что совращали приёмных детей и поедали дома вдовиц, отжимая квартиры у доверчивых овечек - как во времена Христа, так и в наше время!!! По ссылочкам - там информация!!!
МОЛИТВЫ В ЗАЩИТУ ОТ СВЯЩЕННИКОВ
Господь наш Иисус Христос о священниках

Матфея глава 23

Тогда́ Иису́съ глаго́ла къ наро́домъ и ученико́мъ сво­и́мъ,
глаго́ля: на Моисе́овѣ сѣда́лищи сѣдо́ша кни́жницы и фарисе́е:
вся́ у́бо, ели́ка а́ще реку́тъ ва́мъ блюсти́, соблюда́йте и твори́те: по дѣло́мъ же и́хъ не твори́те: глаго́лютъ бо, и не творя́тъ:
связу́ютъ бо бремена́ тя́жка и бѣ́днѣ носи́ма, и воз­лага́ютъ на плеща́ человѣ́ческа, пе́рстомъ же сво­и́мъ не хотя́тъ дви́гнути и́хъ.
Вся́ же дѣла́ своя́ творя́тъ, да ви́дими бу́дутъ человѣ́ки: разширя́ютъ же храни́лища своя́ и велича́ютъ воскри́лiя ри́зъ сво­и́хъ:
лю́бятъ же преждевоз­лега́нiя на ве́черяхъ, и преждесѣда́нiя на со́нмищихъ,
и цѣлова́нiя на то́ржищихъ, и зва́тися от­ человѣ́къ: учи́телю, учи́телю.
Вы́ же не нарица́йтеся учи́телiе: еди́нъ бо е́сть ва́шъ учи́тель, Христо́съ: вси́ же вы́ бра́тiя есте́:
и отца́ не зови́те себѣ́ на земли́: еди́нъ бо е́сть Оте́цъ ва́шъ, и́же на небесѣ́хъ:
ниже́ нарица́йтеся наста́вницы: еди́нъ бо е́сть наста́вникъ ва́шъ, Христо́съ.
Бо́лiй же въ ва́съ да бу́детъ ва́мъ слуга́:
и́же бо воз­несе́т­ся, смири́т­ся: и смиря́яйся воз­несе́т­ся.
[Зач. 94.] Го́ре ва́мъ, кни́жницы и фарисе́е, лицемѣ́ри, я́ко затворя́ете ца́р­ст­вiе небе́сное предъ человѣ́ки: вы́ бо не вхо́дите, ни входя́щихъ оставля́ете вни́ти.
Го́ре ва́мъ, кни́жницы и фарисе́е, лицемѣ́ри, я́ко снѣда́ете до́мы вдови́цъ, и вино́ю дале́че моли́твы творя́ще{и лицемѣ́рно на до́лзѣ моли́твы творите́}: сего́ ра́ди ли́шшее прiи́мете осужде́нiе.
Го́ре ва́мъ, кни́жницы и фарисе́е, лицемѣ́ри, я́ко прехо́дите мо́ре и су́шу, сотвори́ти еди́наго при­­ше́лца: и егда́ бу́детъ, творите́ его́ сы́на гее́н­ны сугу́бѣйша ва́съ.
Го́ре ва́мъ, вожди́ слѣпі́и, глаго́лющiи: и́же а́ще клене́т­ся це́рковiю, ничесо́же е́сть: а и́же клене́т­ся зла́томъ церко́внымъ, до́лженъ е́сть.
Бу́и и слѣпі́и, что́ бо бо́лѣе е́сть, зла́то ли, или́ це́рковь, святя́щая зла́то?
И: и́же а́ще клене́т­ся олтаре́мъ, ничесо́же е́сть: а и́же клене́т­ся да́ромъ, и́же верху́ его́, до́лженъ е́сть.
Бу́и и слѣпі́и, что́ бо бо́лѣе, да́ръ ли, или́ олта́рь, святя́й да́ръ?
И́же у́бо клене́т­ся олтаре́мъ, клене́т­ся и́мъ и су́щимъ верху́ его́:
и и́же клене́т­ся це́рковiю, клене́т­ся е́ю и живу́щимъ въ не́й:
и клены́йся небесе́мъ клене́т­ся престо́ломъ Бо́жiимъ и сѣдя́щимъ на не́мъ.
[Зач. 95.] Го́ре ва́мъ, кни́жницы и фарисе́е, лицемѣ́ри, я́ко одеся́т­ст­вуете мя́тву и ко́пръ и ки́минъ, и оста́висте вя́щшая зако́на, су́дъ и ми́лость и вѣ́ру: сiя́ [же] подоба́­ше твори́ти, и о́нѣхъ не оставля́ти.
Вожди́ слѣпі́и, оцѣжда́ющiи комары́, велблу́ды же пожира́юще.
Го́ре ва́мъ, кни́жницы и фарисе́е лицемѣ́ри, я́ко очища́ете внѣ́шнее сткля́ницы и блю́да, внутрьу́ду же су́ть по́лни хище́нiя и непра́вды:
фарисе́е слѣпы́й, очи́сти пре́жде вну́трен­нее сткля́ницы и блю́да, да бу́детъ и внѣ́шнее и́ма чи́сто.
Го́ре ва́мъ, кни́жницы и фарисе́е, лицемѣ́ри, я́ко подо́битеся гробо́мъ пова́пленымъ, и́же внѣу́ду у́бо явля́ют­ся красны́, внутрьу́ду же по́лни су́ть косте́й ме́ртвыхъ и вся́кiя нечистоты́:
та́ко и вы́, внѣу́ду у́бо явля́етеся человѣ́комъ пра́ведни, внутрьу́ду же есте́ по́лни лицемѣ́рiя и беззако́нiя.
[Зач. 96.] Го́ре ва́мъ, кни́жницы и фарисе́е, лицемѣ́ри, я́ко зи́ждете гро́бы проро́ческiя, и кра́сите ра́ки пра́ведныхъ,
и глаго́лете: а́ще бы́хомъ бы́ли во дни́ оте́цъ на́шихъ, не бы́хомъ у́бо о́бщницы и́мъ бы́ли въ кро́ви проро́къ:
тѣ́мже са́ми свидѣ́тел­ст­вуете себѣ́, я́ко сы́нове есте́ изби́в­шихъ проро́ки:
и вы́ испо́лните мѣ́ру оте́цъ ва́шихъ.
Змiя́, порожде́нiя ехи́днова, ка́ко убѣжите́ от­ суда́ [огня́] гее́нскаго?
Сего́ ра́ди, се́, а́зъ послю́ къ ва́мъ проро́ки и прему́дры и кни́жники: и от­ ни́хъ убiе́те и ра́спнете, и от­ ни́хъ бiе́те на со́нмищихъ ва́шихъ, и изжене́те от­ гра́да во гра́дъ:
я́ко да прiи́детъ на вы́ вся́ка кро́вь пра́ведна, пролива́емая на земли́, от­ кро́ве А́веля пра́веднаго до кро́ве заха́рiи сы́на Варахі́ина, его́же уби́сте между́ це́рковiю и олтаре́мъ.
Ами́нь глаго́лю ва́мъ: [я́ко] прiи́дутъ вся́ сiя́ на ро́дъ се́й.
Иерусали́ме, Иерусали́ме, изби́вый проро́ки и ка́менiемъ побива́яй по́слан­ныя къ тебѣ́, колькра́ты восхотѣ́хъ собра́ти ча́да твоя́, я́коже собира́етъ ко́кошъ птенцы́ своя́ подъ крилѣ́, и не восхотѣ́сте?
Се́, оставля́ет­ся ва́мъ до́мъ ва́шъ пу́стъ.
Глаго́лю бо ва́мъ: [я́ко] не и́мате мене́ ви́дѣти от­се́лѣ, до́ндеже рече́те: благослове́нъ гряды́й во и́мя Госпо́дне.

Илия Ноздрин:

Если бы мы только молились новомученикам! Мы молимся древним святым, например, мученику Пантелеимону, но он далек от нас.А если бы мы только позвали на помощь наших близких новомучеников, только и ждущих, что мы обратимся к ним, их бы сразу же тысячи ответили на нашу мольбу!
Схиархимандрит Илий (Ноздрин)

Игорь Храмов Тесёлкин
Ну, это от кого как. Почитайте, например, что хотя бы автор этот строк о покровителе медиков пишет!!!!) Так что кто от кого далёк – наверное, всё – таки от близости и тяги человека к Богу зависит!!!!

Это каким таким новомученикам Вы призываете молиться, Ваше Высокопреподобие?
Не тому ли Самому Николаю, которого даже современники назвали при коронации Кровавым и за которого не зашлось никого на Святой Руси, чтобы заступиться, прежде чем его - со всей семьёй -расстреляли, как мерзкого бешеного поганого пса? Которых которых его почитатель и продолжатель Вячеслав Володин, ктсати, стрелять категорически запрещает! А то – БИЗНЕС!!!!!
И НИ ОДНОГО - НИ ОДНОГО - заступившегося! НИ ОДНОГО, кто поднял бы голос в защиту монархии!!! Так омерзела всем монархия, которую у нас привыкли лукаво величать "Святой Русью" и с которой народ всю свою историю боролся с помощью страшнейших ужасных кровавых восстаний, руководители которых – и Степан Тимофеевич Разин, и Иван Болотников, и многие, многие, многие другие были фактически канонизированы русским народом в его творчестве!!!!!!!!!!!!
И к чему привело создание Антипода "Святой Руси" - СССР? Почитайте, что пишут об этом ВСЕ, кто не заработал (Хапнул) на приватизации!!!!!!! Как они – рады возрождению Сисясто – святой Руси? От восторга – небось – прыгают?
Нужно быть последней гнусной обконченной обгаженной мразью, чтобы восхвалять тогдашний преступный режим, при котором помирало половина тогдашних русских жителей - - крестьян – ХРИСТИАН!!!!!!!! Более половины детей при святой-то Руси не выживало!!!

Так вот, нужно быть последней продажной подлой меркой мразью, чтобы восхищаться убийцами, зверски насиловавшимими восьмилетних детей на глазах у их родителей – и это по расследованию ТОГДАШНИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ надзорных органов. Плохо себя вели, псы поганые – нет бы батюшек поблагодарить да ручку за честь поцеловать!!! Вот гады – то!!!!! Вы к этому нас ведёте, мразопсы смердящие?

Не случайно именно сегодня, с возрождением «Святой Руси» мы видим благочестивое возрождение православных борделей и колоссальнейшее возрождение педофилии среди священства!!!!! При этом люди честные дрожат от страха, боясь быть обвинёнными в ЛЮБОЙ гадости!!! А то: система – она и есть система!!! МРАЗЬ, МРАЗЬ и МРАЗЬ – вот что такое ваша «Сисясто – святая Русь»!!!!!
Это каким новомученикам вы призываете молиться уж не тем ли поганым гадам гнидам, что шли, молясь за Гитлера, возрождать «Святую Русь»?
Уж не за тех ли, что изо всех сил старались возродить сектантскую деятельность Иоаннна Кроншатадтского и скрыть те подлые финансовые аферы, о которых писали все тогдашние газеты? Уж не не тем ли, что даже его – светоча тогдашнего российского сектантства и борца с «революционным мракобесием» умудрились обокрасть – вместе с супругой – о которой тоже много можно что сказать - на смертном одре? Спасибо товарищу Гермогену и батюшке государю Николаю Второму! Сталина от священства отстранили, а вот таких вот, как всякие Хуилиии –пропихивали !!!!!!!
Спасибо таким пропагандонистам, как редакторы «православных веерок» Никоны и Пектарии – говноеды!!!!!
Да что там ещё!!! Вы молитесь за возрождение поганого мерзкого сатанинского буржуазного строя.
За возрождение Советской Власти, Которая Вас воспитала и дала получить довольно приличное духовное образование, Вы так не молились!!!!! Гитлера не хватает?
Ну, Бог вам всем Судия! А Суд его близок Господу помолимся
Ей, гряди, Господи Иисусе! Порази всех мерзких врагов твоих!!!Т

Господи Иисусе Христе Сыне Божий, обличи, накажи, низложи лукавыя рабы Твоя, яже православныя (правоверныя) ся рекут суть!
На детях и близких их, живущих лукавством их, яви всю поганую мерзость их!
И проклят перед Богом всякий, кто не скажет «Аминь»!!!

Автор очень хотел бы, чтобы Бог открыл Истину: в том числе и о том, правда ли то, что он пишет в своих публикациях. Наивные читатели, как и когда –то автор, твёрдо уверены, что уж вот их – то это ну никак не коснётся!!!
Ну-ну!!!

Настоятельно рекомендую верующим и сочувствующим прочитать и эту публикацию также и попытаться сделать честный вывод об уроках российской истории. Тем, кто ещё способен.

Судьба писателя в современной России
https://lit-salon.ru/proza/sudba-pisatelja-v-sovremennoi-rossii-17625.html

https://www.neizvestniy-geniy.ru/cat/literature/obsh/2201849.html?author

Я открою вам Тайны Вселенной:

Отчего Господь людей от храма отводит? Иезекииль гл 34

Почему мы плохо живём? Вот что Бог мне ответил:
О православных сатанистах и не только:
Почему я не хожу в храм

https://lit-salon.ru/proza/pochemu-ja-ne-hozhu-v-hram-15540.html

Лица современного ПравославияЗАЩИТИМ ДОРОГИХ БАТЮШЕК - ПЕДОФИЛОВ!!!!
https://lit-salon.ru/proza/polemika-o-svjaschennikah-pedofilah-14518.html
Православие: ФАШИСТЫ УЖЕ ПРИШЛИ!!!!!
https://lit-salon.ru/proza/pravoslavie-fashisty-uzhe-prishli-14552.html

О благочестивейшем православном детском борделе, его славных защитниках и не только:

Тайна беззакония Апокалипсис онлайн
https://lit-salon.ru/proza/voprosy-i-pozhelanija-igor-hramov-tesyolkin-12694.html

https://www.neizvestniy-geniy.ru/cat/literature/obsh/2043069.html?authorМОЛИТВЫ В ЗАЩИТУ ОТ СВЯЩЕННИКОВ
https://lit-salon.ru/stihi/kak-molitsja-o-svjaschennikah-85798.html

https://www.neizvestniy-geniy.ru/cat/literature/relig/2164253.html?author

Об уничтожении народа России
https://lit-salon.ru/proza/ob-unichtozhenii-naroda-rossii-9061.html
https://www.litprichal.ru/work/305861/
https://www.chitalnya.ru/work/2328537/

МОЛИТВЫ В ЗАЩИТУ ОТ ВЛАСТЬ ИМУЩИХ
https://lit-salon.ru/stihi/molitvy-v-zaschitu-ot-silnyh-mira-sego-100428.html

Молитвы о всяком прошении
https://www.chitalnya.ru/work/2306516

https://www.litprichal.ru/work/303420

https://ruizdat.ru/show-stihi.php?ID=18433

https://lit-salon.ru/stihi/molitvy-o-vsjakom-proshenii-51969.html

http://www.neizvestniy-geniy.ru/cat/literature/relig/1930968.html?author

Составитель сего текста КРАЙНЕ нуждается в Вашей помощи и защите, в том числе и молитвенной!!

Составитель этих текстов крайне нуждается в Ваших молитвах о себе и своих близких

Прошу молитв, чтобы Господь открыл Истину и в защиту от злых людей – священников и власть имущих, угрожающих лишить меня законного жилья и посадить по ложному клеветническому доносу в тюрьму

Молитва о молящихся молитвой моей

Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помяни всех молящихся молитвой моей!

Молитва царя Давида о прошениях

Господи Иисусе Христе Сыне Божий, исполни во благих прошения моя!

Молитва о чтущих молитву
Игоря Храмова Тесёлкина

Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помяни всех, со страхом Твоим и добрым расположением чтущих молитвы сия ( составленныя тексты ) и исполни во благих прошения (желания и чаяния) их, и их молитвами помилуй и спаси нас грешных. Аминь!

Прошу молитв о вразумлении р. Б Игоря и

Нуждаюсь в Вашей молитвенной помощи!Моя деятельность в инете ограничена! Мои ссылки блокируют! Мои аккаунты и публикации удаляют! Меня, составителя текстов акафистов иконам Божией Матери «Игоревская», «Слово плоть бысть», Косме Саратовскому и многих других молитвенных текстов, за мою литературную деятельность всячески унижают, преследуют, угрожают, по словам священников, «посадить по голубой статье – вот тебе и мученическая смерть». Меня лишили всяких средств существования. При этом мои тексты подло воруют, в том числе и на официальные сайты РПЦ, как произошло, например, с акафистами Косьме Саратовскому, Божией Матери Игоревской, Блаженное Чрево, молитвой о сплетниках и клеветниках и многими другими текстами – не только молитвенными. Пройдитесь по ссылочкам, посмотрите и сделайте выводы сами. Просьба ко всем неравнодушным: если публикация понравилась – ссылку сделайте, пожалуйста!!Мои недоброжелатели распространяют клеветнические измышления: якобы моё творчество «осуждается Православной Церковью». Это гнусная ложь: наберите в поисковике название акафистов иконе Божией Матери Игоревская, Косьме Саратовскому – они, как и многие другие, расположены или были до недавнего времени – после вот этих публикаций – располодены на официальных сайтах РПЦ – при этом автор вынужден жить в нищете. Мало того – подвергается за своё творчество нападкам. Сами смотрите:*****

Придите, подивитеся, яко сотвори мне Господь:
Найти просто, забив в поисковик
ИГОРЬ ХРАМОВ ТЕСЁЛКИН

Прошу молитв о здравии р Б ВАЛЕНТИНЫ (Ж)

Православные! Кому правда НЕ поперёк горда – ссылку сделайте, пожалуйста, а то автора, как обычно, заблокировали!

Благодарю все, кто помог нам материально. Ваша помощь помогает нам выжить.

Всем, кому небезразлично моё творчество, огромная просьба: перечислите, пожалуйста, сколько сможете – если сможете - на карточку. Крайне нуждаемся. Даже в элементарных продуктах Не на что приобрести очки

Банковские реквизиты:
Получатель
Тесёлкин Игорь Михайлович

Карта Сбербанка

4276 5600 2490 4684
Спаси Христос!

Прошу молитв о здравии своих близких
О здравии
Игоря
Елены
Ольги

Диалог в инете
По поводу священников

Игорь Храмов Тесёлкин ответил Нине

Нина Агафоноваответила Игорю
06:22
На вас священники нападают? И как часто и каким числом?11:08
Они в основном натравливают прихожан и властные структуры. Как те батюшки, что совращали приёмных детей и поедали дома вдовиц, отжимая квартиры у доверчивых овечек - как во времена Христа, так и в наше время!!! По ссылочкам - там информация!!!
МОЛИТВЫ В ЗАЩИТУ ОТ СВЯЩЕННИКОВ
Господь наш Иисус Христос о священниках

Матфея глава 23

Тогда́ Иису́съ глаго́ла къ наро́домъ и ученико́мъ сво­и́мъ,
глаго́ля: на Моисе́овѣ сѣда́лищи сѣдо́ша кни́жницы и фарисе́е:
вся́ у́бо, ели́ка а́ще реку́тъ ва́мъ блюсти́, соблюда́йте и твори́те: по дѣло́мъ же и́хъ не твори́те: глаго́лютъ бо, и не творя́тъ:
связу́ютъ бо бремена́ тя́жка и бѣ́днѣ носи́ма, и воз­лага́ютъ на плеща́ человѣ́ческа, пе́рстомъ же сво­и́мъ не хотя́тъ дви́гнути и́хъ.
Вся́ же дѣла́ своя́ творя́тъ, да ви́дими бу́дутъ человѣ́ки: разширя́ютъ же храни́лища своя́ и велича́ютъ воскри́лiя ри́зъ сво­и́хъ:
лю́бятъ же преждевоз­лега́нiя на ве́черяхъ, и преждесѣда́нiя на со́нмищихъ,
и цѣлова́нiя на то́ржищихъ, и зва́тися от­ человѣ́къ: учи́телю, учи́телю.
Вы́ же не нарица́йтеся учи́телiе: еди́нъ бо е́сть ва́шъ учи́тель, Христо́съ: вси́ же вы́ бра́тiя есте́:
и отца́ не зови́те себѣ́ на земли́: еди́нъ бо е́сть Оте́цъ ва́шъ, и́же на небесѣ́хъ:
ниже́ нарица́йтеся наста́вницы: еди́нъ бо е́сть наста́вникъ ва́шъ, Христо́съ.
Бо́лiй же въ ва́съ да бу́детъ ва́мъ слуга́:
и́же бо воз­несе́т­ся, смири́т­ся: и смиря́яйся воз­несе́т­ся.
[Зач. 94.] Го́ре ва́мъ, кни́жницы и фарисе́е, лицемѣ́ри, я́ко затворя́ете ца́р­ст­вiе небе́сное предъ человѣ́ки: вы́ бо не вхо́дите, ни входя́щихъ оставля́ете вни́ти.
Го́ре ва́мъ, кни́жницы и фарисе́е, лицемѣ́ри, я́ко снѣда́ете до́мы вдови́цъ, и вино́ю дале́че моли́твы творя́ще{и лицемѣ́рно на до́лзѣ моли́твы творите́}: сего́ ра́ди ли́шшее прiи́мете осужде́нiе.
Го́ре ва́мъ, кни́жницы и фарисе́е, лицемѣ́ри, я́ко прехо́дите мо́ре и су́шу, сотвори́ти еди́наго при­­ше́лца: и егда́ бу́детъ, творите́ его́ сы́на гее́н­ны сугу́бѣйша ва́съ.
Го́ре ва́мъ, вожди́ слѣпі́и, глаго́лющiи: и́же а́ще клене́т­ся це́рковiю, ничесо́же е́сть: а и́же клене́т­ся зла́томъ церко́внымъ, до́лженъ е́сть.
Бу́и и слѣпі́и, что́ бо бо́лѣе е́сть, зла́то ли, или́ це́рковь, святя́щая зла́то?
И: и́же а́ще клене́т­ся олтаре́мъ, ничесо́же е́сть: а и́же клене́т­ся да́ромъ, и́же верху́ его́, до́лженъ е́сть.
Бу́и и слѣпі́и, что́ бо бо́лѣе, да́ръ ли, или́ олта́рь, святя́й да́ръ?
И́же у́бо клене́т­ся олтаре́мъ, клене́т­ся и́мъ и су́щимъ верху́ его́:
и и́же клене́т­ся це́рковiю, клене́т­ся е́ю и живу́щимъ въ не́й:
и клены́йся небесе́мъ клене́т­ся престо́ломъ Бо́жiимъ и сѣдя́щимъ на не́мъ.
[Зач. 95.] Го́ре ва́мъ, кни́жницы и фарисе́е, лицемѣ́ри, я́ко одеся́т­ст­вуете мя́тву и ко́пръ и ки́минъ, и оста́висте вя́щшая зако́на, су́дъ и ми́лость и вѣ́ру: сiя́ [же] подоба́­ше твори́ти, и о́нѣхъ не оставля́ти.
Вожди́ слѣпі́и, оцѣжда́ющiи комары́, велблу́ды же пожира́юще.
Го́ре ва́мъ, кни́жницы и фарисе́е лицемѣ́ри, я́ко очища́ете внѣ́шнее сткля́ницы и блю́да, внутрьу́ду же су́ть по́лни хище́нiя и непра́вды:
фарисе́е слѣпы́й, очи́сти пре́жде вну́трен­нее сткля́ницы и блю́да, да бу́детъ и внѣ́шнее и́ма чи́сто.
Го́ре ва́мъ, кни́жницы и фарисе́е, лицемѣ́ри, я́ко подо́битеся гробо́мъ пова́пленымъ, и́же внѣу́ду у́бо явля́ют­ся красны́, внутрьу́ду же по́лни су́ть косте́й ме́ртвыхъ и вся́кiя нечистоты́:
та́ко и вы́, внѣу́ду у́бо явля́етеся человѣ́комъ пра́ведни, внутрьу́ду же есте́ по́лни лицемѣ́рiя и беззако́нiя.
[Зач. 96.] Го́ре ва́мъ, кни́жницы и фарисе́е, лицемѣ́ри, я́ко зи́ждете гро́бы проро́ческiя, и кра́сите ра́ки пра́ведныхъ,
и глаго́лете: а́ще бы́хомъ бы́ли во дни́ оте́цъ на́шихъ, не бы́хомъ у́бо о́бщницы и́мъ бы́ли въ кро́ви проро́къ:
тѣ́мже са́ми свидѣ́тел­ст­вуете себѣ́, я́ко сы́нове есте́ изби́в­шихъ проро́ки:
и вы́ испо́лните мѣ́ру оте́цъ ва́шихъ.
Змiя́, порожде́нiя ехи́днова, ка́ко убѣжите́ от­ суда́ [огня́] гее́нскаго?
Сего́ ра́ди, се́, а́зъ послю́ къ ва́мъ проро́ки и прему́дры и кни́жники: и от­ ни́хъ убiе́те и ра́спнете, и от­ ни́хъ бiе́те на со́нмищихъ ва́шихъ, и изжене́те от­ гра́да во гра́дъ:
я́ко да прiи́детъ на вы́ вся́ка кро́вь пра́ведна, пролива́емая на земли́, от­ кро́ве А́веля пра́веднаго до кро́ве заха́рiи сы́на Варахі́ина, его́же уби́сте между́ це́рковiю и олтаре́мъ.
Ами́нь глаго́лю ва́мъ: [я́ко] прiи́дутъ вся́ сiя́ на ро́дъ се́й.
Иерусали́ме, Иерусали́ме, изби́вый проро́ки и ка́менiемъ побива́яй по́слан­ныя къ тебѣ́, колькра́ты восхотѣ́хъ собра́ти ча́да твоя́, я́коже собира́етъ ко́кошъ птенцы́ своя́ подъ крилѣ́, и не восхотѣ́сте?
Се́, оставля́ет­ся ва́мъ до́мъ ва́шъ пу́стъ.
Глаго́лю бо ва́мъ: [я́ко] не и́мате мене́ ви́дѣти от­се́лѣ, до́ндеже рече́те: благослове́нъ гряды́й во и́мя Госпо́дне.

Илия Ноздрин:

Если бы мы только молились новомученикам! Мы молимся древним святым, например, мученику Пантелеимону, но он далек от нас.А если бы мы только позвали на помощь наших близких новомучеников, только и ждущих, что мы обратимся к ним, их бы сразу же тысячи ответили на нашу мольбу!
Схиархимандрит Илий (Ноздрин)

Игорь Храмов Тесёлкин
Ну, это от кого как. Почитайте, например, что хотя бы автор этот строк о покровителе медиков пишет!!!!) Так что кто от кого далёк – наверное, всё – таки от близости и тяги человека к Богу зависит!!!!

Это каким таким новомученикам Вы призываете молиться, Ваше Высокопреподобие?
Не тому ли Самому Николаю, которого даже современники назвали при коронации Кровавым и за которого не зашлось никого на Святой Руси, чтобы заступиться, прежде чем его - со всей семьёй -расстреляли, как мерзкого бешеного поганого пса? Которых которых его почитатель и продолжатель Вячеслав Володин, ктсати, стрелять категорически запрещает! А то – БИЗНЕС!!!!!
И НИ ОДНОГО - НИ ОДНОГО - заступившегося! НИ ОДНОГО, кто поднял бы голос в защиту монархии!!! Так омерзела всем монархия, которую у нас привыкли лукаво величать "Святой Русью" и с которой народ всю свою историю боролся с помощью страшнейших ужасных кровавых восстаний, руководители которых – и Степан Тимофеевич Разин, и Иван Болотников, и многие, многие, многие другие были фактически канонизированы русским народом в его творчестве!!!!!!!!!!!!
И к чему привело создание Антипода "Святой Руси" - СССР? Почитайте, что пишут об этом ВСЕ, кто не заработал (Хапнул) на приватизации!!!!!!! Как они – рады возрождению Сисясто – святой Руси? От восторга – небось – прыгают?
Нужно быть последней гнусной обконченной обгаженной мразью, чтобы восхвалять тогдашний преступный режим, при котором помирало половина тогдашних русских жителей - - крестьян – ХРИСТИАН!!!!!!!! Более половины детей при святой-то Руси не выживало!!!

Так вот, нужно быть последней продажной подлой меркой мразью, чтобы восхищаться убийцами, зверски насиловавшимими восьмилетних детей на глазах у их родителей – и это по расследованию ТОГДАШНИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ надзорных органов. Плохо себя вели, псы поганые – нет бы батюшек поблагодарить да ручку за честь поцеловать!!! Вот гады – то!!!!! Вы к этому нас ведёте, мразопсы смердящие?

Не случайно именно сегодня, с возрождением «Святой Руси» мы видим благочестивое возрождение православных борделей и колоссальнейшее возрождение педофилии среди священства!!!!! При этом люди честные дрожат от страха, боясь быть обвинёнными в ЛЮБОЙ гадости!!! А то: система – она и есть система!!! МРАЗЬ, МРАЗЬ и МРАЗЬ – вот что такое ваша «Сисясто – святая Русь»!!!!!
Это каким новомученикам вы призываете молиться уж не тем ли поганым гадам гнидам, что шли, молясь за Гитлера, возрождать «Святую Русь»?
Уж не за тех ли, что изо всех сил старались возродить сектантскую деятельность Иоаннна Кроншатадтского и скрыть те подлые финансовые аферы, о которых писали все тогдашние газеты? Уж не не тем ли, что даже его – светоча тогдашнего российского сектантства и борца с «революционным мракобесием» умудрились обокрасть – вместе с супругой – о которой тоже много можно что сказать - на смертном одре? Спасибо товарищу Гермогену и батюшке государю Николаю Второму! Сталина от священства отстранили, а вот таких вот, как всякие Хуилиии –пропихивали !!!!!!!
Спасибо таким пропагандонистам, как редакторы «православных веерок» Никоны и Пектарии – говноеды!!!!!
Да что там ещё!!! Вы молитесь за возрождение поганого мерзкого сатанинского буржуазного строя.
За возрождение Советской Власти, Которая Вас воспитала и дала получить довольно приличное духовное образование, Вы так не молились!!!!! Гитлера не хватает?
Ну, Бог вам всем Судия! А Суд его близок Господу помолимся
Ей, гряди, Господи Иисусе! Порази всех мерзких врагов твоих!!!Т

Господи Иисусе Христе Сыне Божий, обличи, накажи, низложи лукавыя рабы Твоя, яже православныя (правоверныя) ся рекут суть!
На детях и близких их, живущих лукавством их, яви всю поганую мерзость их!
И проклят перед Богом всякий, кто не скажет «Аминь»!!!

Автор очень хотел бы, чтобы Бог открыл Истину: в том числе и о том, правда ли то, что он пишет в своих публикациях. Наивные читатели, как и когда –то автор, твёрдо уверены, что уж вот их – то это ну никак не коснётся!!!
Ну-ну!!!

Настоятельно рекомендую верующим и сочувствующим прочитать и эту публикацию также и попытаться сделать честный вывод об уроках российской истории. Тем, кто ещё способен.

Судьба писателя в современной России
https://lit-salon.ru/proza/sudba-pisatelja-v-sovremennoi-rossii-17625.html

https://www.neizvestniy-geniy.ru/cat/literature/obsh/2201849.html?author

Я открою вам Тайны Вселенной:

Отчего Господь людей от храма отводит? Иезекииль гл 34

Почему мы плохо живём? Вот что Бог мне ответил:
О православных сатанистах и не только:
Почему я не хожу в храм

https://lit-salon.ru/proza/pochemu-ja-ne-hozhu-v-hram-15540.html

Лица современного ПравославияЗАЩИТИМ ДОРОГИХ БАТЮШЕК - ПЕДОФИЛОВ!!!!
https://lit-salon.ru/proza/polemika-o-svjaschennikah-pedofilah-14518.html
Православие: ФАШИСТЫ УЖЕ ПРИШЛИ!!!!!
https://lit-salon.ru/proza/pravoslavie-fashisty-uzhe-prishli-14552.html

О благочестивейшем православном детском борделе, его славных защитниках и не только:

Тайна беззакония Апокалипсис онлайн
https://lit-salon.ru/proza/voprosy-i-pozhelanija-igor-hramov-tesyolkin-12694.html

https://www.neizvestniy-geniy.ru/cat/literature/obsh/2043069.html?authorМОЛИТВЫ В ЗАЩИТУ ОТ СВЯЩЕННИКОВ
https://lit-salon.ru/stihi/kak-molitsja-o-svjaschennikah-85798.html

https://www.neizvestniy-geniy.ru/cat/literature/relig/2164253.html?author

Об уничтожении народа России
https://lit-salon.ru/proza/ob-unichtozhenii-naroda-rossii-9061.html
https://www.litprichal.ru/work/305861/
https://www.chitalnya.ru/work/2328537/

МОЛИТВЫ В ЗАЩИТУ ОТ ВЛАСТЬ ИМУЩИХ
https://lit-salon.ru/stihi/molitvy-v-zaschitu-ot-silnyh-mira-sego-100428.html

Молитвы о всяком прошении
https://www.chitalnya.ru/work/2306516

https://www.litprichal.ru/work/303420

https://ruizdat.ru/show-stihi.php?ID=18433

https://lit-salon.ru/stihi/molitvy-o-vsjakom-proshenii-51969.html

http://www.neizvestniy-geniy.ru/cat/literature/relig/1930968.html?author

Составитель сего текста КРАЙНЕ нуждается в Вашей помощи и защите, в том числе и молитвенной!!

Составитель этих текстов крайне нуждается в Ваших молитвах о себе и своих близких

Прошу молитв, чтобы Господь открыл Истину и в защиту от злых людей – священников и власть имущих, угрожающих лишить меня законного жилья и посадить по ложному клеветническому доносу в тюрьму

Молитва о молящихся молитвой моей

Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помяни всех молящихся молитвой моей!

Молитва царя Давида о прошениях

Господи Иисусе Христе Сыне Божий, исполни во благих прошения моя!

Молитва о чтущих молитву
Игоря Храмова Тесёлкина

Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помяни всех, со страхом Твоим и добрым расположением чтущих молитвы сия ( составленныя тексты ) и исполни во благих прошения (желания и чаяния) их, и их молитвами помилуй и спаси нас грешных. Аминь!

Прошу молитв о вразумлении р. Б Игоря и

Нуждаюсь в Вашей молитвенной помощи!Моя деятельность в инете ограничена! Мои ссылки блокируют! Мои аккаунты и публикации удаляют! Меня, составителя текстов акафистов иконам Божией Матери «Игоревская», «Слово плоть бысть», Косме Саратовскому и многих других молитвенных текстов, за мою литературную деятельность всячески унижают, преследуют, угрожают, по словам священников, «посадить по голубой статье – вот тебе и мученическая смерть». Меня лишили всяких средств существования. При этом мои тексты подло воруют, в том числе и на официальные сайты РПЦ, как произошло, например, с акафистами Косьме Саратовскому, Божией Матери Игоревской, Блаженное Чрево, молитвой о сплетниках и клеветниках и многими другими текстами – не только молитвенными. Пройдитесь по ссылочкам, посмотрите и сделайте выводы сами. Просьба ко всем неравнодушным: если публикация понравилась – ссылку сделайте, пожалуйста!!Мои недоброжелатели распространяют клеветнические измышления: якобы моё творчество «осуждается Православной Церковью». Это гнусная ложь: наберите в поисковике название акафистов иконе Божией Матери Игоревская, Косьме Саратовскому – они, как и многие другие, расположены или были до недавнего времени – после вот этих публикаций – располодены на официальных сайтах РПЦ – при этом автор вынужден жить в нищете. Мало того – подвергается за своё творчество нападкам. Сами смотрите:*****

Придите, подивитеся, яко сотвори мне Господь:
Найти просто, забив в поисковик
ИГОРЬ ХРАМОВ ТЕСЁЛКИН

Прошу молитв о здравии р Б ВАЛЕНТИНЫ (Ж)

Православные! Кому правда НЕ поперёк горда – ссылку сделайте, пожалуйста, а то автора, как обычно, заблокировали!

Благодарю все, кто помог нам материально. Ваша помощь помогает нам выжить.

Всем, кому небезразлично моё творчество, огромная просьба: перечислите, пожалуйста, сколько сможете – если сможете - на карточку. Крайне нуждаемся. Даже в элементарных продуктах Не на что приобрести очки

Банковские реквизиты:
Получатель
Тесёлкин Игорь Михайлович

Карта Сбербанка

4276 5600 2490 4684
Спаси Христос!

Прошу молитв о здравии своих близких
О здравии
Игоря
Елены
Ольги
Мне нравится:
0

Рубрика произведения: Проза ~ Антиутопия
Ключевые слова: СУДЬБА ПИСАТЕЛЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ Полемика с духовником Патриарха Кирилла - Ненавистника всего советского,
Количество рецензий: 0
Количество просмотров: 12
Опубликовано: 09.02.2021 в 01:24
© Copyright: Игорь Храмов Тесёлкин
Просмотреть профиль автораЕсть вопросы?
Мы всегда рады помочь! Напишите нам, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
1