Бесплатные электронные книги
Библиотека электронных книг
Литпричал - cтихи и проза

Se?ilmiş əsərlər

Se?ilmiş əsərlər ~ Михаил Лермонтов (скачать книгу или читать онлайн)
Название:Se?ilmiş əsərlər
Автор:Михаил Лермонтов
Жанр:стихи и поэзия
Опубликовано:Аудиокитаб ООО
Дата добавления:23 февраля 2023 г.
Просмотров:6
Rusiyanın g?rkəmli humanist şair və m?təfəkkirlərindən biri, q?drətli s?z ustası M.Y.Lermontova həyatı faciəli şəkildə dərk etmək taleyi nəsib olmuşdur. Ədibin əsərlərində «„məğlubedilməz bir qəhrəmanlıq və cəngavərlik ruhunun b?t?n q?drətilə yanaşı dərin bir h?zn, bir pərişanlıq buludlara b?r?nən aya bənzər bir tutqunluq“» motivlərinin ?z?n? g?stərməsi zəmanəsinin faciələrlə dolu olması və şairin ?m?dsizliyə qapılması ilə bağlıydı. Məhz bu səbəbdəndir ki, sənətkarın istər şeir və poemalarında, istərsə də nəsr və dram əsərlərində lirizm ?ox q?vvətli olmuşdur. Bu insana məhəbbət hissindən doğan, ?rəkdən qopan və ?rəkləri fəth edən, insanı dərindən həyacanlanadırıb d?ş?nd?rən bir lirizmdir. Kitaba g?rkəmli yazı?ının zəngin ədəbi irsindən se?mələr daxil edilmişdir. Şeir və poemalardan, mənzum dram və nəsr əsərlərindən ibarət bu n?munələrdə Lermontov sənətinin səciyyəvi x?susiyyətləri parlaq əksini tapmışdır.Вернуться к списку

Отзывы к книгам

Добавить сообщение можно после авторизации или регистрацииЕсть вопросы?
Мы всегда рады помочь! Напишите нам, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!

1