Бесплатные электронные книги
Библиотека электронных книг
Литпричал - cтихи и проза

Qızıl g?l olmayaydı

Qızıl g?l olmayaydı ~ Rəsul Rza (скачать книгу или читать онлайн)
Название:Qızıl g?l olmayaydı
Автор:Rəsul Rza
Жанр:стихи и поэзия
Опубликовано:Аудиокитаб ООО
Дата добавления:21 февраля 2023 г.
Просмотров:5
R.Rzanın yaradıcılığında «Qızılg?l olmayaydı» poeması x?susi yer tutur. Poema Azərbaycanın digər g?rkəmli şairi, repressiya qurbanı Mikayıl M?şfiqə həsr olunmuşdur. Əsər həyatdan vaxtsız getmiş şairə b?y?k məhəbbətlə qələmə alınmışdır. M?əllif vaxtilə dostluq etdiyi və yaxından tanıdığı M.M?şfiqin həyatının ayn-ayn məqamlarını təsvir edərək onun dolğun obrazını yaratmışdır. Əsərdə baş qəhrəman M.M?şfiqin adı az ?əkilsə de, onun portreti əwəldən axıradək poemanı m?taliə edən oxucunun g?zləri ?n?ndə qalır. Poema b?t?nl?klə təhkiyə formasında qələmə alınıb. M.M?şfıqin sevimli həyat yoldaşı Dilbərlə s?hbətdə m?əllif dərin nisgil və kədərlə ke?mişini yada salır. Xatirələr, yaşanmış illər kinolenti kimi onun g?zləri ?n?ndən gəlib ke?ir. Xatirələrin mərkəzində M.M?şfıq dayanır. M?əllif onunla «Gənc iş?i»də tanış olduğunu s?yləyir. Onlann «k?n?llərinin g?z? də, qəlblərinin i?i də bir-birinə tez məhrəm olur». Beləcə, iki s?z adamın dostluğunun təməli qoyulur və sonralar bu dostluq «şeirin səsi, şeirin nəfəsi, şeirin duzu ilə» bərkiyir. Poeziyaya olan b?y?k məhəbbət onlann mənəvi ehtiyacını ?dəyir.Вернуться к списку

Отзывы к книгам

Добавить сообщение можно после авторизации или регистрацииЕсть вопросы?
Мы всегда рады помочь! Напишите нам, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!

1