Бесплатные электронные книги
Библиотека электронных книг
Литпричал - cтихи и проза

Həqq Məndədir

Həqq Məndədir ~ Имадеддин Насими (скачать книгу или читать онлайн)
Название:Həqq Məndədir
Автор:Имадеддин Насими
Жанр:зарубежная поэзия
Возраст:16+
Опубликовано:JekaPrint
ISBN 978-9952-8452-1-2
Дата добавления:30 октября 2022 г.
Просмотров:3
İ.Nəsimi Azərbaycan şerinin şəkli x?susiyyətlərinin təkmilləşməsində ?ox m?h?m rol oynamış, əruz vəzninin bəhrlərini Azərbaycan dilinin x?susiyyətlərinə uyğunlaşdırmağa ?alışmışdır. O, əsərlərini 3 dildə yazmışdır. Nəsimi Azərbaycan ədəbiyyatında ana dilində ilk dəfə m?stəzad, m?rəbbe və tərcibəndlər yazmışdır. Onun r?bailəri, t?yuğları bədii quruluş və məzmunca orijinal və qiymətlidir. R?bailərində h?rufiliyin m?ddəaları, şairin fəlsəfi g?r?şləri, Həyat və Kainat haqqında d?ş?ncələri yığcam və məntiqi bir dildə ifadə olunmuşdur. Nəsiminin əsərləri hələ sağlığında Azərbaycan, Yaxın Şərq, İraq, Ki?ik Asiya və Suriyada, eləcə də Orta Asiyada və uyğurlar i?ərisində geniş ş?hrət tapmışdı. Nəsiminin ana dilində yazdığı əsərlər Azərbaycan şerinin inkişafına, o c?mlədən Şah İsmayıl Xətai , F?zuli, Vaqif kimi b?y?k sənətkarların yaradıcılığına q?vvətli təsir g?stərmişdir. Kitabımıza şairin şeirləri, qəzəlləri, m?stəzadları, tərcibəndləri, tuyuğları, məsnəviləri daxil edilmişdir.Вернуться к списку

Отзывы к книгам

Добавить сообщение можно после авторизации или регистрацииЕсть вопросы?
Мы всегда рады помочь! Напишите нам, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!

1