Бесплатные электронные книги
Библиотека электронных книг
Литпричал - cтихи и проза

Əsərləri

Əsərləri ~ Молла Панах Вагиф (скачать книгу или читать онлайн)
Название:Əsərləri
Автор:Молла Панах Вагиф
Жанр:зарубежная поэзия
Возраст:16+
Опубликовано:JekaPrint
ISBN 978-9952-8889-0-4
Дата добавления:30 октября 2022 г.
Просмотров:23
Azərbaycan ədəbiyyatının və bədii fikrinin salnaməsində yeni parlaq səhifə Vaqifin adı ilə bağlıdır. O, ədəbiyyatımızda realizm meyillərinin, demokratik əsasların ?ər?ivəsini xeyli genişləndirmiş, ədəbiyyatı xalqın həyatına və arzularına xeyli yaxınlaşdırmışdır. Vaqif lirikası poeziyamızda nikbin bir əhvali-ruhiyyə, həyati və d?nyəvi g?zəlliyə pərəstiş hisslərini q?vvətləndirir. Kitaba b?y?k şairin qоşma, təcnis, qəzəl, m?xəmməs, m?stəzad və s-dən ibarət əsərləri daxil edilmişdir.

Скачать книгу

Внимание! Вы можете скачать только отрывок произведения, разрешенный законодательством и правообладателем (не более 20% текста). Полную версию книги вы можете приобрести перейдя по ссылкам в фрагменте.
Купить полную версию


Вернуться к списку

Отзывы к книгам

Добавить сообщение можно после авторизации или регистрацииЕсть вопросы?
Мы всегда рады помочь! Напишите нам, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!

1